Test z lektury Zaczarowana zagroda
Alina i Czesław Centkiewiczowie

Skrócony plan wydarzeń do lektury Zaczarowana zagroda

Ten plan wydarzeń składa się z 10 elementów

1. Przemowa profesora do Pingwinów.
2. Nazwanie jednego z pingwinów Elegancikiem.
3. Pomysł profesora na zaobrączkowanie pingwinów.
4. Budowa zagrody dla pingwinów.
Zagonienie do zagrody 30 pingwinków.
5. Zdziwienie profesora na widok opustoszałej zagrody.
Spostrzeżenie jedynego pozostałego w zagrodzie ptaka.
6. Ponowne zagonienie pingwinów do podwyższonej zagrody.
7. Kolejna ucieczka ptaków.
Pozostanie jedynie dwóch pingwinów, z których jeden to Elegancik.
8. Odkrycie sposobu ucieczki pingwinów.
Wizyta pilota helikoptera z sąsiedniej stacji.
9. Zbieranie informacji przez radio o wędrówkach pingwinów.
10. Powrót pingwinów na Antarktydę i ponowne spotkanie profesora z Elegancikiem.

Powiązane z tą lekturą