Test z lektury Zaczarowana zagroda
Alina i Czesław Centkiewiczowie

Pytania i odpowiedzi do lektury Zaczarowana zagroda (27)

Poniżej znajdziesz listę pytań z lektury Zaczarowana zagroda, które mogą Ci się przydać do powtórki.

1. Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
na Antarktydzie
2. Jak się nazywa profesor, który prowadzi badania nad zwierzętami?
Dobrowolski
3. Jakie zwierzęta badają naukowcy?
pingwiny
4. Kim są Władek, Janek i Andrzej?
pomocnikami profesora
5. W jaki sposób profesor Dobrowolski postanawia badać trasy wędrówek ptaków?
obrączkując je
6. Co zbudowali badacze by zebrać pingwiny w jednym miejscu?
zagrodę
7. Jakie imię nadał profesor jednemu z pingwinów?
Elegancik
8. Z czego miały być zrobione obrączki dla pingwinów?
z aluminium
9. Co profesor Dobrowolski nosił na nosie?
przeciwsłoneczne okulary
10. Z czego polarnicy zbudowali zagrodę?
z lodu
11. Jakie pingwiny badali naukowcy?
pingwiny Adeli
12. Przed jakim zwierzęciem pingwiny musiały uciekać z wody?
lampartem morskim
13. Dlaczego polarnicy pracowali późno w nocy?
ponieważ panował dzień polarny i słońce nie zachodziło
14. Jakiego koloru znak postanowił profesor namalować na grzbiecie pingwinów mieszkających na lewo od chatki?
zielony
15. Jakiego koloru znak postanowił profesor namalować na grzbiecie pingwinów mieszkających na prawo od chatki?
czerwony

Powiązane z testem z Zaczarowanej zagrody