Test z lektury Romeo i Julia
William Szekspir

Pytania i odpowiedzi do lektury Romeo i Julia (8)

Poniżej znajdziesz listę pytań z lektury Romeo i Julia, które mogą Ci się przydać do powtórki.

1. W którym z włoskich miast rozgrywa się akcja utworu?
w Weronie
2. Samson i Grzegorz to służący rodu:
Capuletów
3. Czym grozi zwaśnionym stronom książę Escalus, gdy napotyka uliczną bójkę?
torturami i śmiercią
4. W jakim wieku jest Julia?
czternastu lat
5. Jak długo trwa akcja Romea i Julii?
pięć dni
6. Ile zębów miała niańka Julii (Marta).
cztery
7. Pomiędzy którymi rodami trwa konflikt?
Capuletów i Montekich
8. Komu Kapulet każe czekać jeszcze lat parę by pojąć za żonę jego córkę Julię?
Paris

Powiązane z testem z Romeo i Julia