Test z lektury Lalka
Bolesław Prus

Pytania i odpowiedzi do lektury Lalka (15)

Poniżej znajdziesz listę pytań z lektury Lalka, które mogą Ci się przydać do powtórki.

1. W którym roku Wokulski pracował jako subiekt u Hopfera?
1860
2. Za jakie przezwisko Wokulski obrażał się i był nie miły przy obsłudze gości?
konsyliarz
3. Jak długo Wokulski uczył się w Szkole Głównej?
niecały rok
4. W okolice jakiego miasta został zesłany Wokulski za udział w Powstaniu Styczniowym?
Irkucka
5. W którym roku Wokulski powrócił do Warszawy?
1870
6. Jak długo Wokulski był żonaty z Małgorzatą Minclową?
cztery lata
7. Ile po zmarłej żonie odziedziczył Wokulski?
30 tysięcy rubli
8. W jakim kraju Wokulski prowadził interes handlu bronią?
w Turcji
9. Który z mężczyzn nie był subiektem w sklepie Wokulskiego?
Szprot
10. Ile pieniędzy przywiózł Wokulski po powrocie z wyprawy handlowej dla wojska?
trzysta tysięcy rubli
11. Jak miał na imię ojciec Izabeli Łęckiej?
Tomasz
12. Gdy Izabela po raz pierwszy rozmawiała z ojcem o Wokulskim, powiedziała że wygląda na:
gbura
13. Kim dla Izabeli była Florentyna?
kuzynką
14. Po co Izabela przyjechała do sklepu Wokulskiego?
nowe rękawiczki
15. Jaka tragedia spotkała baronową Krzeszowską?
straciła córkę

Powiązane z testem z Lalki