Test z lektury Monachomachia
Ignacy Krasicki

Pytania i odpowiedzi do lektury Monachomachia (26)

Poniżej znajdziesz listę pytań z lektury Monachomachia, które mogą Ci się przydać do powtórki.

1. Utwór opowiada historię wojny pomiędzy:
mnichami
2. W jakim mieście dzieje się historia?
nazwy miejsca autor nie wymienia
3. Ile klasztorów znajdowało się na terenie miasta?
dziewięć
4. Jaki był stosunek okolicznej ludności do mnichów?
uwielbienie
5. Życie zakonników upływało na:
jedzeniu, piciu i lenistwie
6. Spokój i sielankę w mieście zakłóciła:
jędza niezgody
7. Niepokój wywołany u mnichów doprowadził wśród braci do:
niespodziewanie wczesnego wstania z łóżek
8. Spór w utworze toczy się pomiędzy:
dominikanami i karmelitami
9. Który z ojców zaproponował pokojową dysputę w ramach rozwiązania konfliktu?
Pankracy
10. Manifestacją złego omenu w zakonie karmelitów było:
zgubienie pantofla przez ojca Rajmunda
11. Dlaczego karmelici nie decydują się na wspólne picie ze swoimi przeciwnikami przed dysputą?
uznają że nie mają szans w potyczce na trunki
12. Którego z polskich królów krytykują mnisi za umiłowanie książek nad trunki?
Stanisława Augusta Poniatowskiego
13. Gdzie znajdowała się biblioteka zakonna?
na strychu
14. Od jak dawna żaden z zakonników nie pojawił się w klasztornej bibliotece?
od 30 lat
15. Kto wyruszył na poszukiwania biblioteki?
aptekarz i krawiec

Powiązane z testem z Monachomachii