Test z lektury Artysta
Sławomir Mrożek

Pytania i odpowiedzi do lektury Artysta (12)

Poniżej znajdziesz listę pytań z lektury Artysta, które mogą Ci się przydać do powtórki.

1. Bohaterem utworu jest:
Kogut
2. Czego dotyczy problematyka utworu?
wygórowanych ambicji
3. Gdzie chciał podjąć pracę Kogut?
w cyrku
4. Jaki jest stosunek lisa do zachowania koguta?
ironia
5. Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
przed namiotem cyrkowym
6. Co jest głównym problemem w postawie koguta?
nieumiejętne ocenienie własnych walorów
7. Angaż na jakie stanowisko proponuje głównemu bohaterowi dyrektor cyrku?
koguta
8. Dlaczego dyrektor odmawia głównemu bohaterowi angażu jako lew?
w tej roli nie byłby autentyczny
9. W którym roku ukazał się artykuł?
1983
10. Utwór zadebiutował na łamach:
Tygodika Powszechnego
11. Utwór ma charakter:
satyryczny
12. Utwór jest:
opowiadaniem

Powiązane z testem z Artysty