Test z lektury Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz

"Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie" to wybitne dzieło Adama Mickiewicza. Jest poematem epickim, który został wydany 28 czerwca 1834 roku w Paryżu. Mickiewicz pracował nad dziełem przez okres prawie dwóch lat. Dzieło składa się z dwunastu ksiąg zawartych w dwóch tomach. Akcja Pana Tadeusza dzieje się w okresie pięciu dni roku 1811 i jednego dnia roku 1812.

Sprawdź swoją znajomość książki i rozwiąż test z lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

Rozwiąż test

Powiązane z testem z Pana Tadeusza