Test z lektury Ferdydurke
Witold Gombrowicz

Ferdydurke

Sprawdź swoją znajomość książki i rozwiąż test z lektury Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Rozwiąż test

Powiązane z testem z Ferdydurke