Autor:  Sofokles
Profil autora

Sofokles

Urodził się około 496 p.n.e. w Kolonos a zmarł w 406 w Atenach. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. Rozwinął i zreformował antyczny teatr. Zwiększył ilość członków chóru oraz wprowadził trzeciego aktora. Był jednym z największych pisarzy okresu starożytnej Grecji. Za ostatnie jego dzieło uważa się "Edypa w Kolonie", który został wydany już po jego śmierci.

Testy z lektur Sofoklesa (2)

Król EdypRozwiąż test